Deklaracja 2019

Deklaracja 2019

17 czerwca 2019 | EFPE | 2019

DEKLARACJA KOŃCOWA EUROPEJSKIEGO FORUM PODPISU ELEKTRONICZNEGO I USŁUG ZAUFANIA 2019

Szczecin, 29 – 30 maja 2019

„Biznes bez papieru. Nieunikniony czy niemożliwy?”

Europejskie Forum Podpisu Elektronicznego i Usług Zaufania  (EFPE) jest wiodącą międzynarodową konferencją poświęconą zagadnieniom usług zaufania oraz elektronicznej identyfikacji. W dobie transformacji cyfrowej gospodarki, struktur administracyjnych oraz samych społeczeństw, są to usługi  wskazywanie jako kluczowe do realizacji tych procesów w sposób sprawny, powszechny, a jednocześnie bezpieczny. EFPE zrzesza międzynarodowe środowisko reprezentujące obszary naukowe, państwowe, samorządowe, unijne oraz coraz mocniej biznesowe, stając się obowiązkowym punktem spotkań w kalendarzu instytucji i ekspertów zajmujących się tą tematyką.

W dniach 29-30 maja 2019 r w Szczecinie odbyła się  XIX edycja konferencji EFPE, której głównym tematem było pytanie „Biznes bez papieru. Nieunikniony czy niemożliwy?”, na które próbowano odpowiedzieć podczas prezentacji, debat, wywiadów i rozmów kuluarowych.

W EFPE 2019 wzięło udział ponad 140 uczestników z całego świata, w tym przede wszystkim z  Polski, Chin, Niemiec, Rosji, Włoch, Węgier, Słowacji czy Chorwacji. Wśród nich byli  przedstawiciele Komisji Europejskiej oraz ETSI reprezentujący Unię Europejską, natomiast ze strony Polski – Ministerstwo Cyfryzacji, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, NASK, Urząd Dozoru Technicznego oraz inne instytucje administracji publicznej. Obecni byli też przedstawiciele podmiotów korzystających z usług zaufania z sektora finansowego, ubezpieczeniowego, producentów oprogramowania, integratorów usług, doradców biznesowych oraz prawnych. W trakcie spotkania nie zabrakło oczywiście dostawców samych usług zaufania, w tym w szczególności podpisu elektronicznego, dostawców tożsamości oraz integratorów usług zaufania oraz tych powiązanych z elektroniczną identyfikacją.

Tegoroczna konferencja miała konkretny cel – odpowiedzieć na pytania, jakie narzędzia elektronicznej identyfikacji (eID) i usług zaufania (UZ) mają perspektywę rozwoju. Zastanawiano się także jak przekonać do ich powszechnego stosowania zarówno administrację, biznes, jak i miliony zwykłych użytkowników oraz jaki model biznesowy przyjąć. Tych zagadnień dotyczył również raport, przygotowany przez Obserwatorium.biz, „BIZNES BEZ PAPIERU – Komercjalizacja eID i usług zaufania w Polsce i Europie”, który swoją premierę miał podczas Forum, a o którego wnioskach dyskutowano podczas debaty pierwszego dnia konferencji, z udziałem przedstawicieli Asseco Data Systems, biznesu oraz administracji publicznej, której celem była próba wskazania, w którą stronę powinien się ten rynek rozwijać.

Uczestnicy Forum zgodzili się, że każda branża musi wypracować optymalne dla siebie i swoich klientów rozwiązania bazujące na eID oraz usługach zaufania, jak również wynikający z nich model biznesowy, zapewniający opłacalność ich stosowania. Docelowo można sobie wyobrazić zastosowanie technologii blockchain czy biometrii do wsparcia tych usług, chociażby w sektorze finansowym, gdzie pracowników w coraz większym stopniu zastępują systemy sztucznej inteligencji. Zwrócono także uwagę, że obecnie wdrażane rozwiązania bazują na technologiach i koncepcjach opracowanych w okresie ostatnich 20 lat – szczególnie zwrócono w tym kontekście uwagę na nowy dowód osobisty, dostarczany w postaci blankietu z warstwą elektroniczną. Dzisiejsi użytkownicy, w coraz większym zakresie korzystają z urządzeń mobilnych tj. smartfony, poszukają rozwiązań prostych i przejrzystych, a jednocześnie zwracają uwagę na bezpieczeństwo i chcą aby dbano o ochronę ich danych osobowych. Uczestnicy konferencji, szczególnie w trakcie debat podkreślali, że ten trend będzie się w kolejnych latach pogłębiał. Już dzisiaj należy wypracować nowe usługi i produkty, które będą w stanie spełniać oczekiwania użytkowników i technologię, która będzie pozwalała przede wszystkich wspierać urządzenia mobilne.

Europejskie Forum Podpisu Elektronicznego i Usług Zaufania jest doskonałą platformą wymiany doświadczeń w skali nie tylko europejskiej, wskazującą także największe szanse i zagrożenia na drodze do elektronicznej gospodarki w Polsce, Europie i na świecie. Usługi zaufania i elektronicznej identyfikacji czeka kolejny, bardzo ciekawy rok, który będzie można podsumować na kolejnej, jubileuszowej XX edycji Europejskiego Forum Podpisu Elektronicznego w  2020 roku.

Przewodniczący Rady Programowej EFPE 2019
Jerzy Pejaś
Szczecin, 19.06.2019

Pobierz w formie PDF

Уважаемый пользователь

Администратором Ваших персональных данных является АО Asseco Data Systems с местонахождением в г. Гдыня, ул. Подольска 21, 81-321 Гдыня, № ГСР: 0000421310.

Вы можете связаться с нами:

 • отправляя письмо (по традиционной почте), по вышеуказанному адресу;
 • по адресу электронной почты e-mail: kontakt@assecods.pl;
 • по телефону за номером телефона: +48 22 52 58 601.

Инспектор охраны данных

Мы назначили Инспектора охраны данных, с которым Вы можете связаться:

 • отправляя письмо (по традиционной почте), по адресу: АО Asseco Data Systems, Офис в г. Лодзь, ул. Нарутовича 136, 90-146 Лодзь,
 • по адресу электронной почты e-mail: IOD@assecods.pl,
 • по телефону за номером телефона: +48 42 675 63 60.

Цель, а также правовое основание для обработки

Мы будем обрабатывать Ваши персональные данные, чтобы:

 • отправлять маркетинговую информацию с помощью электронных средств и автоматизирующих программ на основании закона от 18 июля 2002 г. об обслуживании электронным путем и в св. со ст. 172 абз. 1 закона от 16 июля 2004 г. Телекоммуникационного закона на основании ст. 1 п. «a» Распоряжения (Распоряжение Европейского Парламента и Совета (EС) 2016/679 от 27 апреля 2016 г. По делу охраны физических лиц в связи с обработкой персональных данных и по делу свободного протока таких данных, а также отмены директивы 95/46/WE (общее распоряжение об охране данных) (З. В. ЕС. L. z 2016 г. № 119, стр. 1)).

Срок хранения данных

Ваши персональные данные будут храниться по время отмены Вами предоставленного согласия на получение маркетинговой информации.

Получатели персональных данных.

В соответствии с действующими положениями закона в сфере охраны персональных данных, мы предоставляем доступ к Вашим персональным данным:

 • лицам, уполномоченным администратором,
 • нашим субподрядчикам или другим лицам либо субъектам действующим по нашему поручению, с которыми мы будем сотрудничать во время выполнения договора,
 • субъектам, которым мы поручим обслуживание, связанное с обработкой персональных данных, поставщикам информационных услуг,
 • соответствующим публичным органам в сфере, в которой мы будем обязаны предоставить им Ваши данные.

Ваши права связанные с обработкой персональных данных

Вы имеете следующие права, связанные с обработкой персональных данных:

 • право на подачу возражения против обработке Ваших персональных данных,
 • право доступа к Вашим персональным данным,
 • право требовать корректировки Ваших персональных данных,
 • право требовать удаления Ваших персональных данных,
 • право требовать ограничения обработки Ваших персональных данных.

Все вышеуказанные права можно выполнять подавая заявку на сайте https://www.daneosobowe.assecods.pl Инспектора охраны данных IOD@assecods.pl

Право на подачу жалобы

Вы имеете право на подачу жалобы Председателю Управления охраны персональных данных (по адресу: Ставки 2, 00-193 Варшава), когда Вы будете считать, что обработка Ваших персональных данных нарушает положения Распоряжения.

Передача персональных данных в третьи страны

Ваши персональные данные будут храниться на серверах, размещенных в Европейском Союзе, но в связи с пользованием АО Asseco Data Systems облачными решениями, поставляемыми компанией Microsoft их можно передавать – на основании стандартных клаузул об охране данных – в третье государство. Применяемые Microsoft стандартные договорные клаузулы согласно формам, утвержденным Европейской Комиссией, доступны по адресу: https://www.microsoft.com/en-us/licensing/product-licensing/products.aspx в части Online Services Terms (OST).

Требование о предъявлении персональных данных

Указание Вами персональных данных является добровольным, но необходимым для того, чтобы мы могли отправлять информацию, в том числе маркетинговую с помощью средств электронной связи.

Автоматическая обработка данных и профилирование

Ваши данные будут обрабатываться автоматизированным образом, в том числе также они будут профилированы. Автоматизированный прием решения будет соответствовать принципам обработки персональных данных, указанных во время заполнения бланка, а также данных, касающихся активности на веб-сервисах и активности, связанной с нашей перепиской по е-mail с Вами, последствием такой обработки будет приспособление маркетинговой информации, касающейся наших продуктов и услуг, в которых Вы можете быть заинтересованы.

Политика конфиденциа